วางแผนเงินออมเพื่อแต่งงาน ฉบับหนุ่มสาวออฟฟิศ

การเริ่มต้นสร้างครอบครัว หรือการแต่งงานเป็นความฝันของหนุ่มสาวหลายๆ คู่ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้ชีวิตคู่อย่างสมบูรณ์  เมื่อถึงวัยที่พร้อมจะสร้างครอบครัว สำหรับคู่รักหนุ่มสาวในวัยทำงาน การวางแผนการเงินก่อนแต่งงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการมองถึงการจัดงานแต่งงาน นอกเหนือจากการเลือกหาฤกษ์งามยามดีแล้ว การกำหนดวันมงคลควรคำนึงถึงปัจจัยด้านความพร้อมทางการเงินด้วยเป็นสำคัญ

ควรตรวจสอบถึงความพร้อมองค์ประกอบด้านงบประมาณเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่วางแผนไว้โดยประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานแต่งงานว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่?

 1. ควรมีการวางแผนออมเงินเพื่อแต่งงานล่วงหน้า
  คำนวณความสามารถในการเก็บเงินในแต่ละเดือนของรายได้ที่ได้รับของทั้งคู่ เปรียบเทียบกับส่วนที่ขาดหรือเกินจากงบประมาณที่ได้วางแผนไว้ เพื่อการคาดการณ์ในอนาคตว่าคุณทั้งคู่จะเพิ่มหรือเก็บออมในระยะเวลาแค่ไหน? ที่คู่ของคุณจะพร้อมในการจัดงานแต่งงานให้เกิดขึ้นจริงได้
  จัดหาของ เช่น เรื่องของการถ่าย Pre-Wedding , VDO Presentation หรือการ์ดแต่งงาน ค่าใช้จ่ายบางอย่าง ถ้าคุณสามารถจัดสรรได้เองก็จะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
 2. วางงบประมาณในการจัดงานให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง
  งบการจัดงานขึ้นอยู่กับความพอใจของทั้งสองฝ่าย ไม่จำเป็นต้องจัดงานใหญ่โตเพื่อเอาหน้าโดยที่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจัดงาน ก็คงจะไม่ดีแน่ๆ เรื่องบางอย่างต้องคุยกันให้เข้าใจระหว่างครอบครัวทั้ง 2 ฝ่าย เช่น เรื่องสินสอด แหวนแต่งงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีงานหมั้น และค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานเลี้ยง เป็นต้น
 3. วางแผนการใช้จ่ายหลังแต่งงาน
  หลังแต่งงานจะแบ่งค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างไร ซึ่งสามารถจัดการได้หลายวิธี เพียงตกลงยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่าย เช่น รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนละครึ่งกรณีมีรายได้ทั้งสองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวตามตกลงกัน  เป็นต้น
 4. ควรเปิดเผยข้อมูลทางการเงินส่วนตัวให้รับรู้ซึ่งกันและกัน
  เรื่องรายรับ รายจ่าย หรือหนี้สิน เป็นการวางแผนร่วมกันในการออมเพื่ออนาคต เช่น การออมเพื่อซื้อบ้าน ออมเพื่อการศึกษาของลูก เงินออมยามฉุกเฉิน เงินออมเพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า สามารถเรียนรู้ร่วมกันว่าครอบครัวของคุณเหมาะกับการลงทันในรูปแบบใด
 5. เรื่องการใช้ชีวิตคู่ความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
  ความเข้าใจซึ่งกันและกันจึงมีส่วนสำคัญ รวมถึงไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ว่าชอบอะไรที่เหมือนกันไหม การทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ จะยิ่งจะทำให้รักและเข้าใจกันมากขึ้นคู่รักสามารถร่วมกันวางแผนอนาคตเพื่อการแต่งงานและสร้างชีวิตครอบครัวได้ตั้งแต่ก่อนแต่งงาน อาจจะเริ่มต้นด้วยการเปิดบัญชีร่วมกัน หรือการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายสำหรับการเตรียมงานแต่งงาน ควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เพื่อให้คุณและคู่ของคุณประสบความสำเร็จได้ดังตั้งใจ

แม้การวางแผนและการลงมือทำอาจเป็นเรื่องที่ยาก แต่เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของการเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างรอบคอบ ด้วยการวางแผนทางการเงินอย่างมีคุณภาพ ก็ย่อมสร้างโอกาสที่มีความปลอดภัยสูงในการเตรียมความพร้อมแบบฉบับหนุ่มสาวรุ่นใหม่เพื่อชีวิตคู่ที่ดีในรูปแบบชีวิตครอบครัวอย่างแท้จริง

Facebook Comments
SHARE
Nuchie
Creative Content Writer, An Investor In Knowledge ( ^_^ )