สัมภาษณ์งานอย่างไรให้นายจ้างเลือกคุณ !!

ในมุมมองของผู้จ้าง ก็ต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันองค์กรของเขาให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานใหม่หรือกำลังได้รับโอกาสสำหรับการสัมภาษณ์งานใหม่ จะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อให้คุณพร้อมที่สุดในการสัมภาษณ์งานอย่างไร? ให้นายจ้างเลือกคุณ !!business-speaking-interview-cv-resume-work-impression

 1. ต้องทำการบ้าน หาข้อมูลองค์กรที่คุณกำลังจะไปสัมภาษณ์
  การหาข้อมูลขององค์กรนั้นก่อน ยิ่งรู้ข้อมูลเชิงลึกในสายงานที่คุณกำลังจะไปสัมภาษณ์เลยก็ยิ่งดีกับตัวคุณ รวมถึงสำรวจสื่อต่างที่พูดถึงว่าที่นายจ้างของคุณ เพราะการรู้ข้อมูลจากภายนอกที่มีผลต่อองค์กร เป็นปัจจัยสำคัญในการจ้างงานในปัจจุบัน แสดงถึงการมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมและเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 2. สำรวจตัวเองก่อน จุดแข็งจุดอ่อนของคุณคืออะไร
  สำรวจว่าคุณมีความพร้อมและความตั้งใจในเรื่องใด จุดแข็งจุดอ่อน ความสำเร็จที่ผ่านมา และมีคุณสมบัติใดบ้างที่ตรงตามที่นายจ้างต้องการ สิ่งที่คุณต้องแสดงให้เห็นคือความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถเรียนรู้ พร้อมการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำงานได้อย่างเต็มกำลัง
 3. คุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ ควรแสดงออกมาให้เค้ารู้สึกสนใจในตัวคุณ
  – มีความภาคภูมิใจในองค์กร สิ่งที่นายจ้างต้องการคือ ต้องการมุ่งเน้นให้คุณมีส่วนร่วมเสมือนคุณเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน มีความภาคภูมิใจกับองค์กร เพื่อนร่วมงาน เพื่อร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้องค์กรประสบความสำเร็จ
  – มีความจริงจังและจริงใจในการทำงาน
  เพราะพนักงานที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ทำงานตามหน้าที่ แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องทำอย่างจริงจังและจริงใจ
  – กระบวนการตัดสินใจและไหวพริบ อาจไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายในการสัมภาษณ์แล้วจะสามารถพิสูจน์ได้ แต่การสัมภาษณ์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ยาก สามารถสื่อให้เห็นถึงวุฒิภาวะด้านความรู้สึก ความเป็นผู้นำ ความเชื่อมั่นและบุคลิกตามบทบาทในตำแหน่งงานนั้นๆ ของพนักงานได้
  – การทำงานเป็นทีม สำหรับองค์กรต้องมีคู่แข่งทางธุรกิจ ย่อมต้องการพนักงานที่สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทำงานเป็นทีมถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับองค์กรหรือการดำเนินธุรกิจ
 4. การรู้จักถามคำถาม
  เป็นการเพิ่มโอกาสให้คุณนำเสนอและบอกในสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการ เพื่อสร้างความประทับใจและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ คุณต้องมีคำถามถามผู้สัมภาษณ์ด้วย เพื่อบ่งบอกถึงระดับความสนใจที่คุณมีต่องานและต่อองค์กร
 5. เตรียมตัวตอบคำถาม
  ที่มักจะพบบ่อย ที่เกี่ยวกับพื้นฐานทั่วไป เช่น การศึกษา ความสามารถ ข้อดี ข้อเสีย ความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เงินเดือนล่าสุดหรือเงินเดือนที่ต้องการ เป็นต้น พร้อมกับการตอบคำถามให้เกิดความน่าสนใจ
  – เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ กล่าวคือ ประสบการณ์และทักษะ คุณต้องให้ประสบการณ์ของคุณสอดคล้องกับธุรกิจและบทบาทของคุณต่อองค์กร
  – ประสบความสำเร็จ คุณต้องแสดงความสำเร็จเชิงปริมาณให้ผู้สัมภาษณ์เห็น เช่น ด้วยหลักฐานที่คุณสามารถนำเสนอผลตอบแทนจากการลงทุนได้ทันที
 6. สร้างความประทับใจในการสัมภาษณ์งาน
  ทักษะสำคัญที่สุดในการสัมภาษณ์งาน คือ การฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจ เพื่อรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนที่จะทำให้คุณสามารถตอบคำถามที่เขาต้องการได้ยินจากคุณอย่างถูกต้องและตรงคำถาม และให้แสดงความสามารถพิเศษที่น่าประทับใจให้เป็นผู้สมัครที่มีคุณภาพและโดดเด่นที่สุด เช่น ความสามารถด้านภาษาต่างๆ และความสามารถพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนี้ เพื่อสร้างบทบาทที่เป็นความแตกต่าง
 7. ตกลงเรื่องค่าจ้างและสวัสดิการให้เรียบร้อย
  หากการสัมภาษณ์ครั้งนี้มีแนวโน้มที่ดี ให้พูดคุยเรื่องค่าจ้าง สวัสดิการ วันทำงานและวันหยุดต่างๆ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน จะได้ไม่เสียเวลากันทั้ง 2 ฝ่าย

Salary Investor หวังว่าคุณจะสามารถเตรียมความพร้อมในการได้ร่วมงานกับองค์กรที่คุณไฝ่ฝัน และก้าวต่อไปในบทบาทใหม่พร้อมรายได้ที่ดีขึ้นกับงานใหม่ เพราะนี่เป็นการลงทุนอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ใช่การลงทุนด้วยเงินหรือสินทรัพย์แต่เป็นการลงทุนด้วยประสบการณ์แแห่งการทำงาน เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จต่อไป

Facebook Comments
SHARE
Salary Investor
เริ่มลงทุนวันนี้ เพื่ือชีวิตที่ดีในอนาคต "INVEST WELL, LIVE WELL"