อัจฉริยะ 9 ด้านของมนุษย์ พรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวคุณ…จงหามันให้เจอ

คุณเคยสงสัยไหม? ว่าทำไมคนเราทุกคนถึงมีความฉลาดที่แตกต่างกัน…แล้วอะไรจะเป็นตัววัดว่าคุณเป็นคนฉลาดหรือใครจะฉลาดมากน้อยแค่ไหน?  คนที่ฉลาดมากจนต้องขึ้นชื่อว่าเป็น “อัจฉริยะ” เขาใช้อะไรเป็นตัววัดถึงมาตรฐานของสติปัญญาหรือไอคิวกันหละ! เพราะโดยส่วนใหญ่ถ้าเรานึกถึงคนเก่งหรือคนฉลาด เราก็จะนึกถึงการวัดจากผลการเรียนของเกรดเฉลี่ยต้องเกรด 4.00 บ้างหละ หรือถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องได้รับรางวัลโนเบล นักกีฬาโอลิมปิกคือการได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันถึงจะเป็นบทพิสูจน์ถึงความเป็นคนเก่งใช่หรือไม่?

แต่จริงแล้วการได้รางวัลไม่สามารถวัดได้และครอบคลุมถึงเรื่องความสามารถด้านอื่นๆ เพราะมนุษย์เรามีความหลากหลายในเรื่องของศักยภาพทางสมองและยังสามารถเพิ่มวิวัฒนาการได้อย่างมากมาย  Haward Garder นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเจ้าของทฤษฎีปัญญา “Theory of Multiple Intelligences” กล่าวไว้ว่ามนุษย์มีความอัจฉริยะอย่างน้อย 9 ด้าน แต่ละคนมีอัจฉริยภาพแต่โดดเด่นแตกต่างกันไปตามพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมที่ถูกเลี้ยงดูมา ดังนั้นมาทำความเข้าใจกับความฉลาดของคุณกับอัจฉริยภาพทั้ง 9 ด้าน ดังนี้

 1. ความฉลาดทางด้านภาษา (Linguistic intelligence)
  ความสามารถเข้าใจความหมายและใช้ภาษา พูด เขียน เรียนรู้และสื่อสารได้ดี เช่น นักพูด นักเขียน นักกฎหมาย
 2. ความฉลาดทางด้านตรรกะ (Logical-mathematic intelligence)
  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เรื่องของเหตุและผล คิดและวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์
 3. ความฉลาดทางด้านดนตรี (Musical intelligence)
  ความสามารถในการสร้างสรรค์ดนตรี เข้าใจจังหวะ เช่น นักแต่งเพลง นักร้อง นักดนตรี
 4. ความฉลาดทางด้านมิติ (Spatial intelligence)
  ความสามารถในการสร้างภาพในจินตนาการและนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงาน เช่น จิตกร ดีไซเนอร์ สถาปนิก
 5. ความฉลาดทางด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย (Bodily-kinesthetic intelligence)
  ความสามารถในการใช้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ เช่น นักแสดง นักเต้น นักกีฬา
 6. ความฉลาดในการเป็นผู้นำ (Interpersonal intelligence)
  ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น สามารถสร้างแรงจูงใจผู้อื่น เช่น นักการเมือง นักขาย นักโฆษณา
 7. ความฉลาดภายในตน (Intrapersonal intelligence)
  ความสามารถในการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกภายในของผู้อื่น เช่น นักเขียน จิตแพทย์
 8. ความฉลาดทางด้านธรรมชาติ (Naturalist intelligence)
  ความสามารถในการเรียนรู้ธรรมชาติ พืช สัตว์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
 9. ความฉลาดในการคิดใคร่ครวญ (Existential intelligence)
  ชอบคิด สงสัยใคร่รู้ตั้งคำถามกับตัวเองเพื่อการค้นหาคำตอบด้วยการทดลองสิ่งใหม่ เช่น นักคิด นักวิจัย

สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่ว่าใครจะมีความโดดเด่นในด้านไหนบ้างแล้วมาผสมผสานกันแสดงออกมาเป็นความสามารถในเรื่องใดเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนไปหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นพรสวรรค์ในแบบของตัวเอง เชื่อว่ามีอยู่ในตัวคุณในสักด้าน รีบหามันให้เจอ แล้วพัฒนาต่อไปในด้านนั้นให้เป็นที่สุด

คุณลองนำทฤษฎีนี้ไปใช้วัดความสามารถเพื่อให้คุณสามารถค้นพบพรสวรรค์ของตัวเอง เพราะคนแต่ละคนมีความเป็นอิสระในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและสามารถผสมผสานในด้านต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างน่าทึ่ง

Facebook Comments
SHARE
Nuchie
Creative Content Writer, An Investor In Knowledge ( ^_^ )