แนะนำ App วางแผนการเงิน : เงินออมของเราจะโตเป็นเท่าไร ?

ใช้ App เครื่องคิดเลขการเงิน ในการวางแผนเงินออม
ว่าเงินออม ณ ปัจจุบัน หรือ เงินที่จะออมเพิ่มจะโตเป็นเท่าไรในอนาคต ?
โดยใช้ App Financial Calculators

ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone และ iPad) ดาวโหลด EZ Financial Calculators
https://itunes.apple.com/th/app/ez-fi…

ระบบปฏิบัติการ Android (Samsung, HTC, Lenovo, และยี่ห้ออื่นๆ)
https://play.google.com/store/apps/de…

ศึกษาเรื่องการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากได้ที่
http://www.a-academy.net/personal-fin… หรือ
https://www.youtube.com/playlist?list…

ศึกษาความรู้การเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการเงินอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/a.academy

Facebook Comments
SHARE
Salary Investor
เริ่มลงทุนวันนี้ เพื่ือชีวิตที่ดีในอนาคต "INVEST WELL, LIVE WELL"